1 Obchodní společnosti

Obchodní společnosti jsou upraveny zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

 

Definice:

obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání.

 

Obecná charakteristika obchodních společností:

1) obchodní společnosti osobní – bývají menší, společníci se zpravidla osobně účastní na podnikání, společnosti nemají předepsánu výši základního kapitálu a alespoň někteří společníci ručí za závazky společnosti neomezeně (v. o. s., k. s.),

2) obchodní společnosti kapitálové – bývají větší, zpravidla jsou řízeny profesionálními manažery, mají předepsánu výši základního kapitálu, společníci ručí za závazky společnosti omezeně nebo neručí (s. r. o., a. s.).

Společníkem obchodní společnosti se může stát fyzická i právnická osoba.

základním rysům obchodní společnosti patří označení právní formy, počet zakladatelů, způsob vzniku společnosti, výše základního kapitálu, nejvyšší, statutární a kontrolní orgán, způsob ručení za závazky společnosti, způsob dělení zisku, zdanění příjmů a zánik společnosti.

Podle těchto rysů si budeme dále jednotlivé společnosti charakterizovat.

Skip Table of contents

Table of contents

Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings