1 Podnikání jednotlivce

Úvod

Při podnikání jednotlivce jde především o podnikání fyzických osob.

Ty mohou podnikat i jako právnické osoby, pokud založí společnost, u které zákon připouští jednoho zakladatele - fyzickou osobu, tedy společnost s ručením omezeným.

 

Dále se budeme věnovat fyzickým osobám - podnikatelům. 

 

Toto podnikání může být provozováno v několika podobách:

a) živnosti - oprávnění k tomuto podnikání je určeno zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,

 

b) ostatní činnosti, které nejsou živnostmi a řídí se zvláštními předpisy - např.:

  • zemědělství - oprávnění vznikne podle zákona č. 252/1997 Sb., zákon o zemědělství ,
  • činnost notářů - oprávnění je určeno zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti,
  • činnost lékařů a zubních lékařů - oprávnění je dáno zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  • a řada dalších činností. 

 

V následujícím textu se budeme věnovat živnostem.

 

 

 

Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings