1 Ručení

Problematika ručení za závazky společnosti je nesmírně důležitá, neboť způsob ručení může znamenat větší či menší jistotu jak pro podnikatele, tak i pro jeho obchodní partnery - dodavatele, banky ....

 

Ručení za závazky společnosti můžeme rozdělit ze dvou hledisek:

a) na kom lze vymáhat uhrazení závazků společnosti,

b) co riskují jednotliví společníci.

  

Ad a) Každá společnost vždy ručí za své závazky celým svým majetkem a u některých zákon uvádí i tzv. solidární ručení společníků (rukou společnou a nerozdílnou), kdy věřitelé mohou úhradu závazků vymáhat i na jednotlivých společnících.

To je důležité např. v situaci, kdy společnost nemá předepsánu výši základního kapitálu a tudíž by její majetek na úhradu závazků nemusel stačit. Potom by věřitelé mohli vymáhat úhradu dluhů společnosti na některém ze společníků. 

 

 Ad b) Z hlediska ohrožení majetku podnikatele rozlišuje zákon ručení omezené, kdy podnikatel riskuje jen ztrátu kapitálu, který do podniku vložil a ručení neomezené, při kterém podnikatel riskuje ztrátu celého svého osobního majetku, který by musel dát k dispozici, pokud by společnost nebyla schopna sama uhradit své závazky.

 

 

 

Skip Table of contents

Table of contents

Skip NavigationSkip Settings

Settings