1 Účastníci

Z hlediska počtu účastníků lze podniky rozdělit na dvě skupiny:

  •  podnikání jednotlivce – živnosti podle zákona o živnostenském podnikání nebo podnikání fyzických osob podle jiných předpisů,

 

  • podnikání více osob – obchodní společnosti nebo družstvo.

 


 

S podmínkami pro provozování živností, obchodních společností a družstev se seznámíme v dalších kapitolách.

Skip Table of contents

Table of contents

Skip NavigationSkip Settings

Settings