1 Podnikání

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, lidé musí uspokojovat spoustu svých různých potřeb a k tomu nakupují různá zboží nebo služby. K nákupu ale potřebují mít prostředky, které mohou získat několika způsoby. Pomineme krádeže, rovněž nebudeme rozebírat dary, dědictví a sociální dávky a zůstanou nám dvě základní možnosti. Buď se stát zaměstnancem  a vykonávat závislou činnost nebo se pustit do podnikání.

V dalším textu se budeme věnovat té poslední možnosti – podnikání.

V obchodním zákoníku je podnikání definováno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

 

Vysvětlení použitých pojmů:

  • soustavnost – musí se jednat o činnost, která se opakuje v pravidelných časových intervalech, ne činnost jednorázovou nebo nahodilou, 
  • samostatnost – činnost podnikatele není ovlivňována žádnou další osobou, o svém podniku rozhoduje sám,
  • vlastním jménem – provozování podniku probíhá pod názvem, který je zapsán v obchodním rejstříku (firma),
  • na vlastní odpovědnost – podnikatel na sebe bere veškerá rizika podnikání a za své závazky ručí svým majetkem,
  • dosažení zisku – veškerá činnost podnikatele musí být zaměřena k dosažení zisku i když v praxi může dojít i ke ztrátě.

 

Aby bylo možno určitou činnost nazvat podnikáním, musí splňovat výše uvedené znaky.

 

Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings