1 Vysvětlení pojmu

V následujícím textu se budeme věnovat ekonomice tržní.

Vysvětlení pojmu trh a tržní mechanizmus

Při otázce, co je trh, si většína lidí vybaví tržnici nebo obchodní dům. Když si vzpomeneme na historii, kdy naši předkové chodili na jarmark, také vlastně vzpomeneme na trh.

V uvedených případech platí, že se setkávají lidé, kteří něco potřebují, s lidmi, kterým něco přebývá, kteří chtějí něco prodat. Toto "scházení se " na trhu vzniklo z dělby práce, kdy se člověk soustředil na výrobu toho, k čemu měl podmínky a schopnosti, tento výrobek prodával a za získané prostředky nakoupil ostatní potřebné statky a služby. 

Takže můžeme dojít k závěru, že trh vlastně vyplynul z vysokého stupně dělby práce.  


Nyní již je možno definovat trh obecně. Např.: trh je oblast ekonomiky, kde jsou směňovány statky a služby mezi jednotlivými ekonomickými subjekty.

Nejčastěji používaná definice: trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou.

Ti, kteří chtějí na trhu koupit, se snaží získat co nejvíce za cenu co nejnižší a ti, kteří chtějí na trhu prodat, snaží se prodat co nejvíc, ale za cenu co nejvyšší. Aby mohlo dojít k obchodu, musí se dohodnout na ceně, která vyhovuje oběma. Toto vzájemné působení nabídky a poptávky a vytváření ceny je tržní mechanizmus.