Cena

Site: Otevřená škola
Course: Výrobní a prodejní činnost
Book: Cena
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 12 July 2020, 06:15 PM

Table of contents

1 Cena

Pojem cena může být definován z různých hledisek. Pro účely marketingu je vhodná tato definice:

cena je částka sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží za peníze.

Nejprve vysvětlíme některé pojmy, které s tematikou cen souvisí a v praxi jsou často používány nesprávně:

 

 

 

 

Žádný pracovník, který se zabývá tvorbou cen, by neměl zapomenout na základní zásadu:

cena určuje náklady, nikoli náklady cenu.

Vždy je nutno respektovat fakt, že cena je především určována trhem (vztahem nabídky a poptávky) a určení ceny jen podle nákladů firmy (cena = náklady + zisk) by mohlo znamenat, že trh tuto cenu nepřijme a výrobce s prodejem neuspěje. To nic nemění na faktu, že každý výrobce si cenu svých výrobků nejprve určí sám a na trhu si ověří správnost a reálnost svého výpočtu.

Tvorba ceny a její změny jsou ovlivňovány mnoha faktory a vlivy. Budeme se věnovat těm základním.

2 Cenová politika firmy

Cenová politika firmy - rozhodování o cenách v souladu s cíli podniku:

 

 

 

 

3 Faktory, které ovlivňují způsob tvorby cen

a) vnitřní

 

 

 

 

b) vnější

 

 

4 Metody tvorby cen

a) orientované na náklady:

 

 

b) orientované na hodnotu:

 

 

c) orientované na konkurenci:

5 Zadání úkolu v pracovním listě

Vypracujte úkoly č. 1, 2 a 3 v Pracovním listě č. 20 - Cena.