1 Komanditní společnost
1.7 Ručení

Za své závazky ručí společnost celým svým majetkem.

Komanditisté ručí do výše svého nesplaceného vkladu, komplementáři ručí neomezeně.

Neomezené ručení komplementářů kompenzuje skutečnost, že nemají předepsánu žádnou výši vkladu do společnosti.