1 Komanditní společnost
1.4 Nejvyšší orgán

Nejvyšším orgánem společnosti jsou komplementáři.

 

Pouze oni jsou oprávněni k obchodnímu vedení společnosti.

V ostatních záležitostech rozhodují komplementáři a komanditisté společně hlasováním, každý společník má jeden hlas.

Podmínky hlasování může společenská smlouva upravit jinak.