Opatřování výrobních činitelů (zásobování, investiční činnost, personální činnost)