• Tento kurs uvádí do problematika zaměstanavatel - zaměstnanec, vysvětluje povinnosti zaměstnavatele k jednotlivým institucím (okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, Kooperativa a. s., úřad práce) a k zaměstnancům; vysvětluje základní pojmy a základní výpočty z oblasti mezd. Zaměřuje se hlavně na výpočty v zúčtovací a výplatní listině zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a dále pak účtování mezd těchto zaměstnanců.

    Guest accessSelf enrolment