• Vysvětlení pojmů, které je třeba znát pro výklad právních forem podnikání – např. rozdíl mezi založením společnosti a jejím vznikem, podstatu a druhy ručení za závazky společnosti …

    Přiblížení možností podnikání pro fyzické osoby, zejména vysvětlení živností.

    Stručný popis obchodních společností, které uvádí obchodní zákoník.

    Stručné vysvětlení principů podnikání v družstvu.

    Objasnění základů fungování státních podniků.

    Guest accessSelf enrolment