• Elementární výpočty související s převody měn, s počítáním úroků a slev. Kurz se dále zabývá základními statistickými a finančními výpočty a jejich grafickým znázorněním.

    Guest accessSelf enrolment