Šablony pro SŠ a VOŠ

šablony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola je zapojena do projektu Šablony II, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015087

Realizace projektu:    1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Doba trvání projektu: 24 měsíců

Aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Matematická gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Cizí jazyky
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Osobnostně sociální rozvoj
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Výchova k podnikavosti
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Kariérové vzdělávání
Tandemová výuka na SŠ
Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den ve škole
Projektový den mimo školu