Šablony pro SŠ a VOŠ

šablony

 

 

 

 

 

 

 

Škola je zapojena do projektu Šablony III., který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006466

Realizace:
28.8.2017 – 27.8.2019

Aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Výchova k podnikavosti
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Osobnostně sociální rozvoj
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Matematická gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Cizí jazyky
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Osobnostně sociální rozvoj
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Matematická gramostnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Cizí jazyky
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Cizí jazyky
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)
Tandemová výuka na SŠ
Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
Nové metody ve výuce na SŠ - Čtenářská gramotnost
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Osobnostně sociální rozvoj


publicita