Leonardo da Vinci, Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. 

STRUČNÝ PŘEHLED PROJEKTŮ 2005 - 2017

Projekty získaly finanční prostředky od Evropské unie.
Vytvořené materiály obsahují pouze názor jejich autora. Národní agentura a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v nich obsažených.