Erasmus+ (Leonardo da Vinci)

eu

Erasmus+ Projekt mobility osob - odborné vzdělávání

Obchodní akademie podala na počátku února 2019 další dvouletý projekt, který uspěl ve výběrovém řízení a stejně jako dalších 138 z 334 podaných žádostí, byl schválen k realizaci. Na období let 2019 – 2020 plánujeme výjezd 48 žáků na třítýdenní odborné stáže do Irska, Německa, Itálie a na Slovensko. Zároveň také vyjede 6 učitelů odborných předmětů na dvoutýdenní pracovní stáže či stínování do firem či škol na Slovensko, do Itálie, Anglie a Německa.
Žáci během stáží mohou získat jak pracovní, tak životní zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce, poznat jinou kulturu, osamostatnit se a v neposlední řadě se pokusit zjistit, co sami za sebe dokáží – tím vším zahraniční stáže obohacují studenty, kteří se nebojí vydat se za hranice republiky a zažít něco nevšedního.
Vyučující mohou během svého pobytu pracovat či stínovat v odvětví, které koresponduje s jimi vyučovanými odbornými předměty a vykonávanými činnostmi. Tato zahraniční stáž je motivací pro jejich další práci.

STRUČNÝ PŘEHLED PROJEKTŮ 2005 - 2019

Erasmus+ Projekt mobility osob - školní vzdělávání
V roce 2019 nám byl schválen také další projekt, který je určen pro pracovníky školy. Do dvouletého projektu se zapojí vyučující anglického jazyka. Během letních měsíců v letošním roce vyjede pět z nich na dvoutýdenní metodické jazykové kurzy do anglicky mluvících zemí - na Maltu a do Dublinu.
Učitelé chtějí využít získané znalosti ze zahraničí k zavedení nových metod a témat do výuky. Zároveň použijí       v praxi získané materiály a nové nápady. Nové kontakty poslouží k navázání další mezinárodní spolupráce. Vyučující si také zvýší svoji jazykovou úroveň rozšířením slovní zásoby a použitím jazyka v každodenní komunikaci v průběhu pobytu.

Projekty získaly finanční prostředky od Evropské unie.
Vytvořené materiály obsahují pouze názor jejich autora. Národní agentura a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v nich obsažených. 

 

 

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Ve Výzvě 2018 Dům zahraniční spolupráce udělil naší škole Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě v programu Erasmus+ na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Tento certifikát uznává, že škola řídí vysoce kvalitní projekty mobility a oceňuje úsilí školy o dosažení vyšší míry internacionalizace při odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím programu Erasmus+.
Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě rovněž uznává vysokou kvalitu předchozích projektů mobility, dlouhodobý závazek soustavně zdokonalovat mobility a strategický přístup organizace k začleňování mezinárodních mobilit do svých činností, aby hranice nepředstavovaly pro absolventy školy překážku v získání práce nebo zahájení svého podnikání, v plynulém použití cizích jazyků při práci v cizojazyčném prostředí, k čemuž přispívají právě odborné stáže a pobyty v zahraničí.

C1