Leonardo da Vinci, Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. 

Od roku 2005 je naše škola úspěšným předkladatelem projektů mobilit a těchto stáží se zúčastnilo 200 našich žáků. 

Obchodní akademie podala na počátku února další dvouletý projekt, který uspěl ve výběrovém řízení a stejně jako dalších 138 z 334 podaných žádostí, byl schválen k realizaci. Na období let 2019 – 2020 plánujeme výjezd 48 žáků na třítýdenní odborné stáže do Irska, Německa, Itálie a na Slovensko.
Žáci během stáží mohou získat jak pracovní, tak životní zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce, okusit jinou kulturu, osamostatnit se a v neposlední řadě pokusit se zjistit, co sami za sebe dokáží – tímto vším zahraniční stáže obohacují studenty, kteří se nebojí vydat se za hranice republiky a zažít něco nevšedního.

STRUČNÝ PŘEHLED PROJEKTŮ 2005 - 2017

Projekty získaly finanční prostředky od Evropské unie.
Vytvořené materiály obsahují pouze názor jejich autora. Národní agentura a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v nich obsažených.

 

 

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání

VETVe Výzvě 2018 Dům zahraniční spolupráce udělil naší škole Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě v programu Erasmus+ na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Tento certifikát uznává, že škola řídí vysoce kvalitní projekty mobility a oceňuje úsilí školy o dosažení vyšší míry internacionalizace při odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím programu Erasmus+.

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě rovněž uznává vysokou kvalitu předchozích projektů mobility, dlouhodobý závazek soustavně zdokonalovat mobility a strategický přístup organizace k začleňování mezinárodních mobilit do svých činností, aby hranice nepředstavovaly pro absolventy školy překážku v získání práce nebo zahájení svého podnikání, v plynulém použití cizích jazyků při práci v cizojazyčném prostředí, k čemuž přispívají právě odborné stáže a pobyty v zahraničí.