Maturity 2020VČ

Časový harmonogram maturit 2020
Maturity - 4D/ STUDIJNÍ OBOR 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
1. 12. 2019 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení Požadavky
1. ČESKÝ JAZYK ústní zkouška 25.5. – 29.5. Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem Seznam literatury
písemná práce

8.4., 30.4.

4.5. - 6.5.

 
didaktický test
2. CIZÍ JAZYK ústní zkouška 25.5. – 29.5.

Okruhy AJ

Okruhy NJ

NEBO písemná práce

8.4., 30.4.

4.5. - 6.5.

 
didaktický test & poslech.subtest
2. MATEMATIKA didaktický test 4.5. - 6.5.
Společná část - nepovinné Forma   Hodnocení  
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY V POVINNÉ ČÁSTI Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.
DRUHÝ CIZÍ JAZYK
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Hodnocení Požadavky
1. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA písemná práce s obhajobou 25.5. – 29.5. Kritéria hodnocení Výběr témat
MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE
2. PRÁVO A EKONOMIKA ústní Právo a ekonomika
3. VEŘEJNÁ SPRÁVA ústní Veřejná správa
Profilová část - nepovinné Forma Termíny Hodnocení Požadavky
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI ústní 25.5. – 29.5. Kritéria hodnocení 1. CJ - AJ
Matematika
DRUHÝ CIZÍ JAZYK ústní 2. CJ - NJ 2. CJ - FJ