Maturity 2019EL

Časový harmonogram maturit 2019
Maturity - 4A / STUDIJNÍ OBOR 78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM 
1. 12. 2018 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení Požadavky
1. ČESKÝ JAZYK ústní zkouška 27.5. – 31.5. Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem Seznam literatury
písemná práce

10.4.

2.5. - 10.5.

 
didaktický test
2. CIZÍ JAZYK ústní zkouška 27.5. – 31.5.

Okruhy AJ

Okruhy NJ

  písemná práce

11.4.


2.5. - 10.5.

 
NEBO didaktický test & poslech.subtest
2. MATEMATIKA didaktický test 2.5. - 10.5.
Společná část - nepovinné Forma   Hodnocení  
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.
DRUHÝ CIZÍ JAZYK
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Hodnocení Požadavky 
1. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA    9.5. - 10.5.
Kritéria hodnocení  Okruhy
MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE Z EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ NEBO praktická
MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE písemná práce s obhajobou 27.5. – 31.5. Výběr témat
2. ODBORNÁ ZKOUŠKA ústní Ekonomika
EKONOMIKA 
3. VOLITELNÁ ZKOUŠKA ústní  
ÚČETNICTVÍ/DĚJEPIS - NEBO   Účetnictví/Dějepis
CIZÍ JAZYK - NEBO možno nahradit certifikovanoou zkouškou z CJ
1. CJ - AJ 2. CJ - NJ
MATEMATIKA   Matematika
POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO PŘEDMĚT SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY        
Profilová část - nepovinné Forma Termíny Hodnocení Požadavky 
JEDNA Z VOLITELNÝCH ZKOUŠEK, POKUD NEBYLA VYBRÁNA VE SPOLEČNÉ ANI PROFILOVÉ ČÁSTI ústní 27.5. – 31.5. Kritéria hodnocení  
DRUHÝ CIZÍ JAZYK ústní 2. CJ - NJ 2. CJ - FJ