Maturity 2020OA

Časový harmonogram maturit 2020
Maturity - 4B, 4C / STUDIJNÍ OBOR 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE     
1. 12. 2019 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení Požadavky
1. ČESKÝ JAZYK ústní zkouška 18.5. - 22.5. Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem Seznam literatury
písemná práce

8.4., 30.4.

4.5. - 6.5.

didaktický test
2. CIZÍ JAZYK ústní zkouška 18.5. - 22.5.

Okruhy AJ

Okruhy NJ

NEBO písemná práce

8.4., 30.4.

4.5. - 6.5.

 
didaktický test & poslech.subtest
2. MATEMATIKA didaktický test 4.5. - 6.5.
Společná část - nepovinné Forma   Hodnocení  
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY V POVINNÉ ČÁSTI Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.
DRUHÝ CIZÍ JAZYK
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Hodnocení Požadavky
1. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA  praktická 6.5. - 7.5.
Kritéria hodnocení Okruhy
MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE Z EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ
2. ÚČETNICTVÍ ústní 18.5. - 22.5. Účetnictví
3. EKONOMIKA ústní Ekonomika
Profilová část - nepovinné Forma Termíny Hodnocení Požadavky
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI ústní 18.5. - 22.5. Kritéria hodnocení 1. CJ - AJ
Matematika
DRUHÝ CIZÍ JAZYK ústní 2. CJ - NJ 2. CJ - FJ