Maturita - informace

MATURITY 2020 - termíny a otázky (okruhy) k maturitě - jaro, podzim

studijní obor ekonomické lyceum
studijní obor obchodní akademie

studijní obor veřejnosprávní činnost

Maturitní komise - podzim 2020

 

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzimní období 2020

 

Sdělení MŠMT

 

 Maturitní komise - podzim 2020

Časový rozpis podzimních ústních maturitních zkoušek

 

 

 

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2020

Sdělení MŠMT

Maturitní komise - jaro 2020

Časový rozpis obhajob maturitních projektů:

třída 4.A

 

třída 4.D

 

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek:

 

třída 4.A

 

třída 4.B

 

třída 4.C

 

třída 4.D

 

 

 

 

 

Pokyny pro MOP:
4A celá
4B skupina1
4B skupina2
4B skupina3
4C skupina1
4C skupina2
4C skupina3
Seznam žáků dle skupin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturitní komise - podzim 2019

Rozpis

Opravná maturitní praktická odborná zkouška
Opravná maturitní praktická zkouška z odborných předmětů se koná ve dnech
5. a 6. 9. 2019 od 8 hodin v učebně 32.

5. 9. - ekonomická část (ekonomika a korespondence)
6. 9. - účetní část

Maturita - 2019

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2019

Časový rozpis maturitních zkoušek - jaro 2019

Maruritní komise - jaro 2018

třída 4.A
třída 4.B
třída 4.C
třída 4.D

 

 

 

 

 

Maturita - podzim 2018

Rozpis 4ABD
Rozpis 4C

Písemná maturitní zkouška z odborných předmětů se koná 6. a 7.9.2018

Maruritní komise - podzim 2018
INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2017/2018 - podzim

Cermat - jednotné zkušební schéma
Cermat - podrobné zkušební schéma
Cermat - časové rozlišení PUP

 

Časový rozpis maturitních zkoušek - jaro 2018

třída 4.A
třída 4.B
třída 4.C
třída 4.D

MATURITY 2018 - termíny a otázky (okruhy) k maturitě - jaro, podzim

studijní obor ekonomické lyceum
studijní obor obchodní akademie
studijní obor veřejnosprávní činnost

INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2017/2018

Cermat - jednotné zkušební schéma
Cermat - podrobné zkušební schéma
Cermat - časové rozlišení PUP

 

 Maruritní komise - jaro 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

Maturita - podzim 2017
Maturitní komise - všechny třídy (4 stránky)
Časový rozpis - všechny třídy (4 stránky)
Termíny maturitních zkoušek
INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2016/2017 - podzim

Cermat - jednotné zkušební schéma
Cermat - podrobné zkušební schéma
Cermat - časové rozlišení PUP

Maturitní komise-jaro 2017

Časový rozpis maturitních zkoušek - jaro 2017
třída 4.A
třída 4.B
třída 4.C
třída 4.D

INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2016/2017

Cermat - jednotné zkušební schéma
Cermat - podrobné zkušební schéma
Cermat - časové rozlišení PUP

MATURITY 2017 - termíny a otázky (okruhy) k maturitě - jaro, podzim

studijní obor ekonomické lyceum
studijní obor obchodní akademie
studijní obor veřejnosprávní činnost

 

=======================================================================