Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů školy 2016

photo_universities.jpg

Vysoké školy  VOŠ  Jazykové školy  V zahraničí  Zaměstnáno  Nezaměstnáno  Celkem
77 2 1 5 13 6 104

Z absolventů, kteří se hlásili k přijímacím zkouškám na vysoké školy jich z ekonomického lycea uspělo 20 z 23 (87 %), z obchodní akademie 41 z 46 (89 %) a z veřejnoprávní činnnosti 15 z 19 (79 %).