Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2020/2021
Pro přijaté:

Dokumenty školy
Základní informace
Dotazník

 

 

Aktuální informace
Přílohy:
Pozvánka - vzor
Sdělení pro uchazeče konající jednotnou přijímací zkoušku na jiné škole - vzor
Čestné prohlášení - pro vstup do školy
Bezpečnostní a hygienická opatření pro konání přijímacích zkoušek
Žádost o vydání nového rozhodnutí (v případě nepřijetí a zájmu být přijat na naší školu)

 

Jednotné zkušební schéma písemných testů jednotné přijímací zkoušky 2020

 

Kritéria přijímacího řízení

Informace o škole a otevíraných oborech

Uplatnění absolventů školy 
Učební plány

Možnosti uplatnění v různých oborech
Úspěšnost absolventů školy při studiu na VŠ

Dotazníkové šetření - rodiče 2019/2020

 

 

Den otevřených dveří - 25. ledna 2020 (9.00 - 14.00 hodin)

 

 

Vzor přihlášky ke studiu

Podání přihlášek – do 1. 3. 2020
Do přihlášky uvádějte pouze jeden studijní obor a jazykové kombinace: AJ-NJ nebo AJ-FJ.
V případě, že volíte dva obory na naši školu, je nutné podat shodně vyplněnou přihlášku ke studiu 2x, včetně příloh.
Uvádějte prosím kontaktní e-mail a telefon.
Ke studiu není potřeba potvrzení od lékaře.
Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. řádný termín čtyřleté obory – 14. 4. 2020
2. řádný termín čtyřleté obory – 15. 4. 2020
náhradní termín – 13. a 14. 5. 2020

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška - informace CERMAT
Jednotné zkušební schéma

Kritéria přijímacího řízení

Informace o škole a otevíraných oborech

Úspěšnost absolventů školy při studiu na VŠ

Uplatnění absolventů školy 
Učební plány
Den otevřených dveří - 26. ledna 2019 (9.00 - 14.00 hodin)

 

Vzor přihlášky ke studiu

Podání přihlášek – do 1. 3. 2019
Do přihlášky uvádějte pouze jeden studijní obor a jazykové kombinace: AJ-NJ nebo AJ-ŠJ.
V případě, že volíte dva obory na naši školu, je nutné podat shodně vyplněnou přihlášku ke studiu 2x, včetně příloh.
Uvádějte prosím kontaktní e-mail a telefon.
Ke studiu není potřeba potvrzení od lékaře.
Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. řádný termín čtyřleté obory – 12. 4. 2019
2. řádný termín čtyřleté obory – 15. 4. 2019
náhradní termín – 13. a 14. 5. 2019