Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška - informace CERMAT
Jednotné zkušební schéma

Kritéria přijímacího řízení

Informace o škole a otevíraných oborech

Úspěšnost absolventů školy při studiu na VŠ

Uplatnění absolventů školy 
Učební plány
Den otevřených dveří - 26. ledna 2019 (9.00 - 14.00 hodin)

 

Vzor přihlášky ke studiu

Podání přihlášek – do 1. 3. 2019
Do přihlášky uvádějte pouze jeden studijní obor a jazykové kombinace: AJ-NJ nebo AJ-ŠJ.
V případě, že volíte dva obory na naši školu, je nutné podat shodně vyplněnou přihlášku ke studiu 2x, včetně příloh.
Uvádějte prosím kontaktní e-mail a telefon.
Ke studiu není potřeba potvrzení od lékaře.
Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. řádný termín čtyřleté obory – 12. 4. 2019
2. řádný termín čtyřleté obory – 15. 4. 2019
náhradní termín – 13. a 14. 5. 2019