Spolek rodičů při Obchodní akademii v Liberci, z. s.

Usnesení

Stanovy

 

Při Obchodní akademii v Liberci pracuje Spolek rodičů. Navazuje na činnost Unie rodičů při OA v Liberci, která ukončila svoji práci ke dni 31. 12. 2015.

Činnost spolku se řídí stanovami. Současným předsedou Spolku rodičů při Obchodní akademii, z. s. je paní Šárka Pokorná. Účetnictví vede paní Iva Pecárová.

Pro každý školní rok je sestavován rozpočet z příspěvků rodičů. Ředitel školy předkládá radě Spolku rodičů rozpočet ke schválení a v jarním období informuje o plnění rozpočtu. Členové rady Spolku rodičů se vyjadřují k jeho čerpání a schvalují rozpočet na nový školní rok.

V letošním roce činí tento příspěvek 1000,- Kč na žáka.

Z těchto peněz se financují zásadně studentské akce, nákupy sportovních potřeb a příspěvek na bazén, odměny výborným žákům, spolupráce při organizaci plesu, kopírovaní, nákup knih do studentské knihovny, příspěvky na dopravu, ubytování studentů, exkurze, lyžařský a cyklistický kurz, výměny mezi školami (Dolný Kubín, Ieper, ...), příspěvky na exkurze tříd, zabezpečení maturit.
 

 

Unie rodičů - do 31.12.2015

Osvědčeníj0399329.jpg
Registrace

Zápisy z porad 

září 2019 - zápis a rozpočet
září 2018 - zápis a rozpočet
září 2017 - zápis
září 2017 - dopis a rozpočet
září 2016 - zápis
září 2016 - dopis a rozpočet
září 2015 - zápis
září 2015 - dopis a rozpočet
září 2014 - zápis
září 2014 - dopis a rozpočet
září 2013 - zápis
září 2013 - dopis a rozpočet
červen 2013
září 2012
červen 2012
září 2011
červen 2011
září 2010
červen 2010
září 2009
červen 2009
září 2008
červen 2008
září 2007
červen 2007
září 2006
červen 2006