Školská rada

j0402960.jpg

Členové školské rady 2018 - 2021
za zřizovatele: Mgr. René Havlík, Tomáš Prokop
za pedagogické pracovníky: Mgr. Jaroslav Šíma - předseda, Ing. Kateřina Šťastná
za zákonné zástupce a zletilé žáky: MUDr. Vladimír Šámal, René Milichovský

 

duben 2020

říjen 2019

duben 2019

říjen 2018

duben 2018

 

Zápis o výsledcích voleb

 

Členové školské rady 2015 - 2018
za zřizovatele: Mgr. René Havlík, Tomáš Prokop
za pedagogické pracovníky: Mgr. Jaroslav Šíma - předseda, Ing. Ludmila Krabsová
za zákonné zástupce a zletilé žáky: Ing. Petr Mynář, Mgr. Tomáš Jakoubek

říjen 2017
duben 2017
září 2016
duben 2016
září 2015
duben 2015

Zápis o výsledcích voleb

 

Členové školské rady 2012 - 2015
za zřizovatele: Mgr. René Havlík, Tomáš Prokop
za pedagogické pracovníky: Mgr. Jaroslav Šíma - předseda, Ing. Ludmila Krabsová
za zákonné zástupce a zletilé žáky: Otakar Gráf , Tomáš Vaněk

Zápisy ze schůzí

září 2014
duben 2014
září 2013
duben 2013
červen 2012  
září 2012

Zápis o výsledcích voleb

Jednací řád


Členové školské rady 2008 - 2011
za zřizovatele: Mgr. René Havlík, Ing. Maria Seifertová
za pedagogické pracovníky: Mgr. Jaroslav Šíma - předseda, Ing. Ludmila Krabsová
za zákonné zástupce a zletilé žáky: Ing. Josef Rozkovec, Tomáš Jirutka 

Zápisy ze schůzí

 

 září 2011
 květen 2011
 září 2010
 květen 2010
 září 2009
 červen 2009
 prosinec 2008

 

Zápis o výsledcích voleb
Jednací řád

Členové školské rady 2005 - 2008

za zřizovatele: Mgr. René Havlík, Ing. Maria Seifertová
za pedagogické pracovníky: Mgr. Jaroslav Šíma - předseda, Ing. Ludmila Krabsová
za zákonné zástupce a zletilé žáky: Ing. Antonín Miler, Mgr. Aleš Trpišovský
(od 18.5.2007 Jiří Mičan)

Zápisy ze schůzí

květen 2008
říjen 2007
květen 2007
říjen 2006
květen 2006
prosinec 2005
Zápis o výsledcích voleb
Jednací řád