Provozní řád školy

Název organizace: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
  Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Šamánkova 500/8, 460 01   Liberec
IČO organizace: 467 479 66
IZO obchodní akademie: 82252
IZO jazykové školy: 83119
Identifikátor školy: 600010571
Druh/Typ školy: Střední škola
  Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Zřizovatel organizace: Liberecký kraj
Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, 461 80   Liberec 2
IČO zřizovatele: 708 915 08
   
Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Počer
   
Celková kapacita  
střední školy: 530 žáků
jazykové školy: 1 500 žáků
   
Studijní obor: Obchodní akademie
KKOV: 63-41-M/02
Učební plán: ŠVP Obchodní akademie s platností od 1. září 2009
Kapacita oboru: 265 žáků
   
Studijní obor: Ekonomické lyceum
KKOV: 78-42-M/02
Učební plán: ŠVP Ekonomické lyceum s platností od 1. září 2009
Kapacita oboru: 128 žáků
   
Studijní obor: Veřejnosprávní činnost
KKOV: 68-43-M/01
Učební plán: ŠVP Veřejnosprávní činnost od 1. září 2012
Kapacita oboru: 128 žáků
   
Zápis do rejstříku: 1.1.2005
Zápis změny v rejstříku: 23. 1. 2012 (č. j. 37433/2011-25) s účinností od 1. 9. 2012
Stanovení počtu žáků: 23. 1. 2012 (č. j. OŠMTS-007/2012-RZS
Zřizovací listina: 21. 6. 2011 (č. j. ZL – 2/11 – Š)
   
Provoz školy (řídí se platným rozvrhem vyučování)
Začátek vyučování: 8.00 hod
Konec vyučování: 14.20 hod (15.15)
Vyučovací hodina: 45 minut
Přestávky mezi hodinami: 10, 10, 20, 10, 10, 5 minut
Počet hodin výuky: 7 max.
Počet hodin na PC: 2 max.
   
Stravování  
Škola nemá vlastní jídelnu, žáci mají možnost se stravovat v jídelně SPŠSE Liberec.
   
Pitný režim  
Nápojové automaty v 1.a 2. mezipatře budovy školy, nebo možnost zakoupení nápojů v kantýně školy.
   
Podmínky pro TV  
Součástí školy je TV hala se dvěma tělocvičnami včetně posilovny. Podmínky pro její užívání upřesňuje
Provozní řád TV haly.  
   
Úklid  
Pro čištění a úklid jsou stanoveny postupy, které jsou v pracovních náplních provozních zaměstnanců.
Nákup čistících prostředků včetně dezinfekce zabezpečuje školník.
   
V Liberci 1. září 2013  
Jaroslav Počer  
ředitel školy