Nabídka jazykových kurzů na školní rok 2020-2021

Přihlášky

ANGLIČTINA

úroveň

cena/70 hod

1. ročník AZ12

A0,A0+

3 700 Kč

2. ročník AZ22

A1

3 700 Kč

3. ročník AZ32

A2-

3 700 Kč

4. ročník AZ42

A2

3 700 Kč

5. ročník AZ52

A2+,B1-

3 700 Kč

6. ročník AZ62

B1+

     3 700 Kč

 

 

Přípravné a speciální kurzy

 

 

úroveň

 

 

cena/70 hod

Udržovací  s výhledem složení CAE AU12

B2,B2+

3 700 Kč

Přípravný ke státní jazykové zkoušce základní a FCE AP12

B2-,B2

3 700 Kč

cena/40 hod

Dálkový (10x ročně vždy 4 vyučovací hodiny) AD11

B2-,B2

2 800 Kč

Příprava na složení  FCE - dálkový (10x ročně vždy 4 vyučovací hodiny)ADp11

B1-,B1

2 800 Kč

 

 

NĚMČINA

 

 

úroveň

 

 

cena/70 hod

1. ročník NZ12

A0,A0+

3 700 Kč

2. ročník NZ22

A1

3 700 Kč

3. ročník NZ32

A2-

3 700 Kč

4. ročník NZ42

A2

3 700 Kč

5. ročník NZ52

A2+,B1-

3 700 Kč

6. ročník NZ62

B1+

3 700 Kč

 

 

Přípravné a speciální kurzy

 

 

úroveň

 

 

cena/70 hod

Přípravný ke státní jazykové zkoušce základní NP12

B1+

3 700 Kč

 

Individuální výuka jazyků

Firemní výuka jazyků (přezkoušení zaměstnanců)

 

Všechny kurzy otevíráme při minimálním počtu 6 posluchačů, nejdéle však v týdnu od 30.9.2020.

O zahájení kurzu Vás budeme informovat nejpozději 2 týdny před zahájením kurzu.

Platbu za kurz je možné provést v hotovosti v kanceláři školy nebo převodem na náš bankovní účet
78-6222040267 / 0100, variabilní symbol datum narození (ddmmrrrr).
Platbu provádějte až po potvrzení o otevření kurzu, který jste si zvolili.