Sportovní den pro studenty 2. ročníků

IMG 4123Dne 14.9.2020 se uskutečnil sportovní den pro studenty 2. ročníků.

Počasí nám  přálo a tak se třídy mohly utkat ve čtyřech disciplínách – běh terénem, překážkový běh, skok z místa a lukostřelba.

Po celý den panovala   příjemná sportovní atmosféra a dobrá  nálada všech studentů přispěla ke  skvělým  sportovním výkonům.

 

Celkové umístění tříd: 

                 1. místo – třída 2.B

                 2. místo – třída 2.A

                 3. místo – třída 2.C

                 4. místo – třída 2.D

Nejlepší výkony:

                 vytrvalostní běh

Tesárek Jakub – 4 min 49 s

Coufalová Magdalena – 6min 25 s

                 překážkový běh

Žolna Denis – 17 s 51

Coufalová  Magdalena – 21s 34

                 skok z místa

Minařík Ondra – 2m 30

Coufalová Magdalena 2m 07

                 střelba z luku

Picek Marek - 19 b

Voříšková Aneta -20 b