Škola a rodiče

graf.jpgObchodní akademie Liberec se v letošním roce zapojila do projektu "Implementace modelu CAF do středních škol a vyšších odborných škol". Nositelem projektu, který byl zaměřen na sebehodnocení školy, byla Česká společnost pro jakost. Cílem modelu CAF je analyzovat současný stav organizace a identifikovat oblasti pro její další zlepšování.

V rámci zlepšování práce školy
proběhlo během třídních schůzek dotazníkové šetření rodičů . Některé výstupy z tohoto šetření, kterého se zúčastnilo 349 rodičů (71%), jsou uvedeny níže.

 grafy1.JPGgrafy2.JPG


grafy3.JPG


grafy4.JPG


grafy5.JPG


grafy6.JPG