Kyberprostor…bacha!!!

20200922 090328„Okamžitě měním hesla, mažu lidi ze svých přátel a dávám si pozor, co si kdo o mě může přečíst.“ …. Citát z anonymní zpětné vazby jednoho z posluchačů.
Tato věta nejlépe vystihuje většinu hodnocení besedy prváků s kpt. PhDr. Janem Melšou z Krajského ředitelství Policie ČR. Toto shrnutí a mnoho podobných zazněly po dvouhodinové besedě na téma „Kyberšikana“.

Snad nejvíce překvapení způsobila informace: Pošle-li osoba mladší 18 let „košilatou“ fotku jiné osobě, může spáchat trestný čin. Celkové pojetí besedy bylo studenty hodnoceno velmi pozitivně, za všechny cit. „vtipné a skvěle podané“.
I přesto, že mnozí už spoustu informací někdy někde slyšeli, určitě nebylo na škodu si je připomenout.

A tak závěrečné Desatero bezpečného chování na internetu ještě jednou: 

  1. dvakrát měř, jednou sdílej

  2. hesla máš znát jen ty

  3. používej ochranu a nestahuj bezhlavě

  4. nevěř cizím na internetu

  5. neotvírej podezřelé maily

  6. nedůvěřuj jen jednomu zdroji

  7. nakupuj jen u ověřených prodejců

  8. nahotinky si schovej do soukromí

  9. „čekuj“ svoji digitální stopu

10. ani na internetu se nesmí krást

A já dodávám: Co jednou vypustíte bez zabezpečení do kyberprostoru, je tam a kdokoli s tím může nakládat jakkoli. 

Simona Daňková
vých. poradce a školní metodik prevence