Informace pro 1. až 3. ročníky - uzavřená škola

covidStanovisko ředitele školy
Přestože chápu nutnost nějakým způsobem školu otevřít, nemohu ohrozit žáky maturitních ročníků včetně členů zkušebních komisí případnou nákazou a tím přerušit konání maturit.
Z tohoto důvodu bude škola pro žáky 1. až 3. ročníků nadále uzavřená a  bude probíhat distanční výuka.
Toto stanovisko bylo akceptováno všemi poradními orgány ředitele školy.
Jaroslav Počer