ZAPOJENÍ ODBORNÍKŮ Z PRAXE DO VÝUKY

20200127 131140“Posláním organizace JA Czech je vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravená na svět práce.” Tomáš Jan Baťa, zakladatel JA Czech.

V letošním roce nám byli díky této organizaci, která zastřešuje volitelný předmět třetích ročníků - Aplikovanou ekonomii, nabídnuty přednášky odborníků z praxe do výuky. V rámci tohoto volitelného předmětu se studenti učí podnikat úplně od začátku. Vyvrcholením jejich roční práce bude veletrh, který se koná 2. dubna v Praze. Využili jsme této nabídky a v průběhu ledna k nám přijeli hned dva odborníci z praxe.


Pan Tomáš Kazatel, který je nyní zaměstnán jako vedoucí vývoje ve firmě Seznam.cz a sám nějakou dobu podnikal, studentům přiblížil důležitost podnikatelského záměru ve formě Lean Canvas. Tento podnikatelský nástroj zachycuje představu o podnikatelském nápadu. Na jeho základě se dají odhalit největší rizika firmy.

Paní Martina Jindrová pracuje v NN Životní pojišťovně a zabývá se interní a externí komunikací. Má dlouholetou zkušenost v marketingu a našim studentským firmám přiblížila možnosti využití propagace. Její snahou bylo také podpořit studenty v jejich práci a najít směr, kterým mohou pokračovat v další podnikatelské činnosti.

Děkujeme organizaci JA Czech za tuto skvělou příležitost se do této aktivity zapojit!

Ing. Petra Voplakalová
obrazek