Účetní olympiáda

20191206 114656

Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze vyhlásila tento rok již 9. ročník Účetní olympiády pro studenty středních odborných škol.
V 1. kole bylo úkolem zpracovat účetnictví a poté i účetní závěrku fiktivní firmy ze zadání. Do 2. kola, kam jsme postoupili i my, se dostaly jen tři nejlepší týmy z celé republiky.
A tak jsme se dne 29. 11. zúčastnili 2. kola Účetní olympiády v Praze. Naši školu reprezentovali studenti ze 4. B - Eliška Pluhařová, Tereza Bundová a ze 4. C - Kateřina Kšandová, Adam Zoul a Marie Ceaglei.

Toto kolo olympiády spočívalo ve zpracování tří zadaných úkolů z oblasti účetnictví, na které jsme měli přibližně 3 hodiny času. Jeden ze tří úkolů jsme také museli odprezentovat před porotou a ostatními účastníky, jimiž byly Obchodní akademie Ústí nad Labem a Obchodní akademie Brno. Náš tým prezentoval úkol číslo 3. Prezentování nebylo vůbec jednoduché, jelikož v čele poroty byl děkan fakulty doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph. D.
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo den poté v rámci Pedagogické konference, kde jsme si poslechli zajímavé přednášky.
Na třetím místě skončil tým Obchodní akademie Ústí nad Labem, na druhém místě tým Obchodní akademie Brno. Obchodní akademie Liberec tak již po třetí za sebou získala první místo.
V neposlední řadě bychom chtěli moc poděkovat paní profesorce Berešové, za její trpělivost a odvahu. Bez ní bychom nevyhráli.

Eliška Pluhařová, 4. B

diplom