Dotazníkové šetření - rodiče 2019/2020

parentsObchodní akademie Liberec v rámci podzimních třídních schůzek provedla již dvanáctým rokem opakované šetření. V dotazníku, který rodiče vyplňovali, byly otázky týkající se jejich názoru na činnost školy. V porovnání s předcházejícím dotazníkovým šetřením zůstalo velmi dobré hodnocení v pohledu na celkovou činnost školy a objektivitu hodnocení žáků. Naši školu by doporučilo svým přátelům 96,06% rodičů!

Výstupy z některých otázek dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 284 rodičů (62%) jsou uvedeny níže.

graf