Dějepisná olympiáda

Frantisek Palacky 1821V úterý 19.11. 2019 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Na 1. místě se umístila Věra Polášková (1.A), na 2. a 3. postupujícím místě Jan Hruška (2.B) a Jan Keřka (3.C). Gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.
Jana Špačková
PS: Ke gratulaci se připojuje i otec dějepisu (viz obrázek).