Kyberšikana

20191106 102237„Byla to jenom legrace…..

…nikomu jsem tím nechtěl ublížit“. Říkají často pachatelé trestných činů, když se ocitnou na policii.Již čtvrtým rokem pořádáme besedu pro žáky 1. ročníků se zástupcem Policie ČR o nebezpečí komunikačních a informačních technologií. Vrchní komisař kpt. Jiří Pančenko v hodinové přednášce upozorňuje prostřednictvím konkrétních příkladů z praxe studenty na důsledky neuváženého jednání při užívání informačních technologií. A to jak pro oběti, tak pro pachatele.

 

A jak hodnotili besedu sami studenti?

- poučné, zábavné, zajímavé

- určitě se hodí takové besedy pořádat, protože spousta lidí si ani neuvědomuje, co může nějaký „vtip“ způsobit

- zajímavé byly ukázky a příběhy

- teď už vím, že bych danému šikanovanému pomohla

- zajímavé téma, výklad byl podán trochu nudnějším způsobem

- hezké a srozumitelné vyprávění

- teď víme, jak se máme v případě kyberšikany chovat

- příště méně textu a více videí

- krátké, mohlo to být na celý den!

Škoda jen, že u 1. party tříd selhala videa. Žáci tak byli značně ochuzeni o to, co možná 2. parta nejvíce ocenila.

Poděkování patří i za besedu na stejné téma uspořádanou pro pedagogický sbor.

Zapsala Simona Daňková, VP a ŠMP