workshop - 17. listopad

IMG 20191105 091936Jdeme do toho?
Dne 5.11.2019 jsme se jako třída 2.A zúčastnili workshopu, který byl zaměřený na SAMETOVOU REVOLUCI. Workshop se konal v malé překrásné knihovně v Praze na Vinohradech, tudíž jsme si krom samotného workshopu užili i jízdu metrem B či pražskou tramvají linky 10. Na workshop nás doprovázely naše paní profesorka třídní Regina Pfannenstielová a hlavní iniciátorka akce paní profesorka Jana Špačková.

 

Na workshop jsme měli bohužel pouze vyhrazený čas, jelikož nás tentýž večer čekala prodloužená v DK Liberec, tak se musel program stáhnout do tří hodin, což ale neubralo na jeho zajímavosti a důležitosti.

Samotná akce započala společným seznamováním. Lektor Honza nám nabídl tykání, což nám přišlo velmi přátelské a uvolňující. Poté nás vyzval, abychom se mu představili křestním jménem a vyslovili, co se nám vybaví, když se řekne slovo SVOBODA. Háček byl ale v tom, že stejná myšlenka nesměla padnut dvakrát, tudíž by se hledání odpovědi mohlo zdát těžší, ale 2.A si s tím dokázala snadno poradit. Poté jsme dostali na výběr několik obrázkům z historie a naším úkolem bylo přiřadit k nim titulky a zařadit je do časové osy. Další bod programu bylo hraní rolí postav z doby revoluce. Celá hra spočívala v tom, že každý z nás dostal jmenovku se jménem vymyšlené postavy, ke které jsme dostali i informace o jejím charakteru, názoru na revoluci, rodinném zázemí a údaje o jejich činech během revoluce. Děj hry začínal v pátek 17.11.2019, kdy byla naší fiktivní třídě ředitelem naší fiktivní pražské střední školy přiřazena nová soudružka profesorka třídní, která nám zároveň pod záminkou vyplnění docházky rozdala jmenovky. Dále bylo naším úkolem vymyslet a poskládat nástěnky tak, aby odpovídaly tehdejším nástěnkám ve třídách. Po skončení fiktivní hodiny byl našim postavám popřán pěkný víkend a dále bylo na nás abychom si naše skripta o postavách nastudovali a tím i zjistili víc o jejich názorech, ale také co postavy dělaly osudové páteční odpoledne.
Líbilo se nám, že ač naše postavy byly fiktivní, byly inspirovány skutečnými lidmi a měly až pozoruhodně dobře vymyšlené charaktery a musím podotknout, že každý člen výpravy se se svojí postavou sjednotil tak rychle, až nás to zaskočilo. I když jsme se třeba od svých postav lišili názorem nebo stylem oblékání, rolí jsme se zhostili dokonale a místy jsme se nechali i unést, a tak naše postavy v úterý 21.11.1989 vyhlásili stávku a přidali se ke stávkujícím.
Poslední aktivita workshopu byly videa, která nám představovala pamětníky jak demonstrací, ale tak i z řad tehdejší komunistické strany, což mi osobně přišlo velmi vyspělé a názorově nezaujaté. Tím však náš důvod výletu do Prahy skončil a bylo nezbytné se odebrat zpět do Liberce, abychom se všichni připravili na nadcházející večer, který jsme si všichni náramně užili.
Za třídu 2.A bych chtěl poděkovat paní profesorce Špačkové, že nám tento výlet zajistila a doprovázela nás během něj. Musím za svojí třídu zkonstatovat, že workshop byl velice přínosný a donutil nás k zamyšlení nad námi samými.

Adam Šetek, 2.A