PET lahve patří do separačních nádob

img_3570.jpgLenka a Vlasta ze studentské společnosti St@Fi Company se přihlásily k vynášení separačních nádob PET lahví.  Tuto činnost provádějí podle potřeby, avšak minimálně jednou týdně. Studenti odhazují PET lahve do speciálních nádob, které se však brzy zaplní. Je potřeba tyto nádoby vyprázdnit. Navíc je nutné PET lahve smačknout, aby se jich do igelitových pytlů vešlo co nejvíce. Není to možná populární činnost, ale je to záslužná práce.
Obě studentky byly za tuto práci pozvány paní kolegyní Ivanou Veselou, aby se zúčastnily akce se studenty - ekology.
Samy studentky o této exkurzi napsaly:

"V rámci naší činnosti jsme se dne 23. října 2007 spolu s paní profesorkou Ivanou Veselou a dalšími 12 studenty 1. a 2. ročníků zúčastnily odborné exkurze „Kam s ním? Zaměřeno na odpady.“ na Jablonecku a Semilsku. (O této akci je napsáno v jiném článku na školním webu.)
Dozvěděli jsme se spoustu nových informací nejen o těchto firmách a jejich působištích, ale také o zajímavostech z praxe. Zásadní rozdíl je mezi Libercem a Jabloncem tento:
• Liberecká A.S.A. třídí obaly od tetrapaků do červené popelnice, kde však zároveň končí i plasty od másla apod.
• V Jablonci se tyto sběrné suroviny vyváží zvlášť v samostatných pytlích, které si obyvatelé mohou bezplatně vyzvednout.

Naší druhou zastávkou byla dotříďovací linka v Proseči, kde jsme viděli ruční třídění PET lahví a lisování vytříděného odpadu. Takto zpracované PET lahve se prodávají například také do Číny za velmi nízkou cenu. V naší republice se z této komodity separovaného odpadu vyrábí například odhlučňovaní stěny, oplocení, lavičky, zatravňovaní dlaždice, čalounění a koberce.
Liberecká spalovna TERMIZO, a. s. vyváží zbytky ze své produkce na skládku v Košťálově. A právě tam směřovaly naše další kroky… Skládka se nachází ve vytěženém kamenném lomu. Toto zařízení zde funguje od roku 1993. Jeho zřizovatelem je firma Marius Pedersen, která provozuje Severočeské komunální služby, a existence se ještě předpokládá na minimálně 45 let. Skládka má spád 98 m, nyní je vybudována 9. zvyšovací hráz, přičemž stavba 10. se plánuje na rok 2008. V zemi je uloženo čerpadlo na jímání metanu, který vzniká z odpadu a dále jej využívá ke spalování v dieselových motorech. Jediným problémem firmy Marius Pedersen je nevyužité teplo, které vzniká při tomto procesu. A na zvídavou otázku našich studentů, kam že se odvádí srážková voda, se nám dostalo odpovědi, že ta se potrubím odvádí do čističky odpadních vod. V období sucha se zde občas samovolně vznítí požár.
Na závěr naší výpravy byla naplánována prohlídka výrobny recyklovaného papíru v Pasekách. Firmou nás provedla její dobře informovaná zaměstnankyně a ukázala nám celý výrobní proces.
Celá exkurze se sice konala za chladného počasí, ale přitom byla velice poučná, a nikdo ze zúčastněných nelitoval, že nezůstal ve škole. Velice proto děkujeme paní profesorce Veselé, že nám umožnila prožít takto zajímavý den!"

img_3573.jpg

img_3572.jpg