EDUCA

IMG 0921

Ve dnech 10. - 12. října 2019 proběhl v Home Credit Aréně veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB 2019. Letos se náš stánek ukázal ve zcela v novém kabátu a věřím, že se všem líbil! Do této akce se zapojili vyučující a studenti třetích ročníků. Studenti po celou dobu trvání veletrhu informovali zájemce o přijímacích zkouškách, dnu otevřených dveří, možnostech studia našich studijních oborů, vyučovaných předmětech, zahraničních výměnách, stážích studentů a o dalších aktivitách naší školy.

Všem vyučujícím a studentům děkujeme za reprezentaci naší školy! Ing. Petra Voplakalová


}