ERASMUS dny

IMG 0903

Ve stejných dnech jako Educa 10. - 12. října 2019 probíhaly po celé Evropě Erasmus dny. Naše škola se těchto dnů zúčastnila ve škole i na veletrhu vzdělávání.Na chodbě ve škole visely vlajky států Evropské unie, na nástěnkách si studenti mohli přečíst informace o programu Erasmus, podívat se na fotky našich studentů, kteří se v minulosti zúčastnili Erasmus stáží v zahraničí. Studenti se také mohli zúčastnit soutěžního kvízu, který zahrnoval otázky o tomto projektu a otázky týkající se výjezdů naší školy.

Vzhledem k tomu, že se v těchto dnech konal také veletrh, část našeho stánku byla věnována těmto dnům a naši studenti i vyučující šířili informace o možnostech cestování s tímto programem. V měsíci říjnu už vyjelo celkem 24 studentů na třítýdenní pracovní stáž a v průběhu tohoto měsíce vyjedou také 3 vyučující odborných předmětů na dvoutýdenní pracovní stáž a stínování. Studenti i vyučující navštíví následující destinace: Irsko (Dublin), Itálii (Řím), Německo (Mnichov), Slovensko (Dolný Kubín), Anglii (Londýn). V příštím roce také poprvé vyjede na dvoutýdenní jazykový pobyt 5 vyučujících cizích jazyků, a to na Maltu a do Irska (Dublinu).

Děkujeme Domu zahraniční spolupráce za propagační předměty, které nám na tyto dny věnovali, a za možnost se těchto dnů společně s ostatními zeměmi zúčastnit.
Ing. Petra Voplakalová