Exkurze - Senát ČR

foto3

Dne 4. října 2019 podnikla třída 4. D výlet do Senátu Parlamentu České republiky. Náš odjezd z Liberce byl v 7:30 hodin. Do Prahy jsme dojeli za hodinu a poté jsme se všichni vydali metrem z Černého Mostu do stanice Malostranská a následně pěšky pokračovali do našeho cíle - Senátu Parlamentu České republiky.
Jako první proběhla bezpečnostní kontrola a následně jsme navštívili kancelář pana Ing. Michaela Canova, který nás celým dnem provázel. Poté jsme pokračovali do Zeleného salónku Kolovratského paláce. Probíhala zde zajímavá přednáška s panem senátorem o základních informacích o Senátu.

Také jsme společně hlasovali, s kterými zákony souhlasíme a s kterými ne. Po této přednášce se nás ujala paní průvodkyně, která nás provedla příslušnými paláci a povyprávěla nám něco z jejich historie. Nevynechali jsme ani návštěvu krásné Valdštejnského zahrady.
Ve 12:30 hodin nastal čas oběda a celá naše třída byla mile pohoštěna v podobě tříchodového menu v restauraci Senátu. Poslední návštěvou byla jednací síň Senátu, kde jsme si mohli společně zkusit, jak probíhá proces návrhu zákona.
Za celou třídu můžeme říci, že pro nás návštěva Senátu byla velkým přínosem a moc se nám líbila. Děkujeme paní profesorce JUDr. Evě Karhanové Horynové za umožnění této exkurze a za doprovod paní profesorce Ing. Petře Voplakalové.
Karolína Kušniraková, Markéta Legrová,4.D