Exkurze fiktivní firmy JIZERAN do pivovaru Konrád

IMG 20190930 133450 1Dne 30. 9. 2019 jsme se s fiktivní firmou JIZERAN společně vydali do Vratislavic nad Nisou do pivovaru Konrád.
Při příchodu do pivovaru se nás ujal pan ing. Pavel Regner z marketingového oddělení. Odvedl nás do návštěvnické místnosti, kde byly vystavené lahve různých druhů piva, které se v pivovaru vyrábějí, různé fotografie a informace o tom, jakých úspěchů pivovar dosáhl. Tam jsme se dozvěděli něco o historii vzniku pivovaru a výrobě zdejšího piva.

Pivovar Konrad vznikl roku 1872, v minulosti měl své dobré,ale i špatné časy. Roku 1996 měl pivovar největší úspěch (nejvyšší výstav piva) a za dva roky, v roce 1998 byl uzavřen z ekonomických důvodů. Na prahu nového tisíciletí byla obnovena výroba a pivovar od té doby stále zlepšuje a rozšiřuje svoji činnost a nabídku. Vyrábí se zde 16 druhů piva, a to včetně zeleného a červeného speciálu.
Po tomto výkladu nás ing. Regner provedl jednotlivými částmi výroby, takže jsme viděli varnu, spilku a ležácké tanky. Po zodpovězení našich dotazů dostal každý z nás na konci exkurze jako bonus malou ochutnávku piva.