Prospěchová stipendia

Dne 24.9.2019 proběhla schůzka Spolku rodičů, kde vedle volby nové předsedkyně byla navýšena částka na prospěchové stipendium. Mezi žáky, kteří budou mít vyznamenání, se každé pololetí rozdělí částka 75 000,-Kč. Zápis a schválený rozpočet najdete na webových stránkách školy v sekci O škole - Spolek rodičů.