Atletický den

7Dne 11. 09. 2019 se třídy druhých ročníků zúčastnily Atletického dne na Svojsíkovce. Sešlo se nás dostatečně velké množství a počasí také přálo. Všichni jsme chtěli podat co nejlepší výkony. Celkově jsme soutěžili v 5 disciplínách, a to konkrétně v běhu na 100 metrů, skoku do dálky z místa, vrhu koulí, překážkové dráze a ti nejrychlejší se zúčastnili i štafetového běhu za celou třídu. Studenti, kteří podali nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách, dostali diplom a jako odměnu výbornou sladkost. Ve štafetovém běhu dopadla nejlépe 2.D.

Gratulace všem vítězkám a vítězům ve všech kategoriích. Den jsme si všichni moc užili a děkujeme učitelům a

také studentům 3. ročníků za přípravu a organizaci této akce a těšíme se na další sportovní akci.
Elena Zharkova, 2.A