Odborné praxe v Žitavě

Jako každý rok i letos proběhly v květnu odborné praxe třetích ročníků. Většina studentů absolvovala svou praxi v Liberci a okolí, ale škola nabídla i možnost několika míst v Žitavě.
My, studenti ekonomického lycea, jsme této možnosti využili a rozhodli jsme se zkusit svoje štěstí a prověřit svou znalost němčiny.
Práce v muzeu, domu dětí a mládeže, bance a na městské správě byla velkou výzvou, kterou jsme podstoupili, a přes prvotní problémy s dorozumíváním a trémou jsme si to všichni moc užili. Naši zaměstnavatelé byli moc milí a příjemná atmosféra Žitavy z nás trému rychle vyhnala.
Myslíme, že spokojenost byla oboustranná, jak z pohledu našich zaměstnavatelů, tak i našeho. Naučili jsme se novým věcem, které se nám budou hodit ve škole i v běžném životě. Největším přínosem pro nás bude zkušenost ze zahraničí a lepší samostatnost a zodpovědnost.
Jsme rádi za tuto možnost, kterou škola studentům poskytuje.

Anežka Procházková, 3.A