Veletrh

IMG 20190320 191001

Ve dnech 20. - 22. března 2019 se fiktivní firmy ŠAMANKA, s. r. o. a JIZERAN, s. r. o. zúčastnily Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze.

První den jsme se všichni sešli v 10 hodin na Výstavišti v Holešovicích a čekal nás náš první úkol, postavit stánek. Po výzdobě stánku následovalo od 12 do 16 hodin samotné obchodování mezi fiktivními firmami. Souběžně probíhala soutěž ,, 90 seconds in a lift ", kde se za fiktivní firmu ŠAMANKA, s. r. o. zúčastnila Denisa Demusová a za firmu JIZERAN, s. r. o. Ondra Zikeš.

Druhý den od 10 do 16 hodin bylo na programu obchodování a druhá část soutěže ,, 90 seconds in a lift", při které museli účastníci přepsat text ze svého poslechu do elektronické podoby.

Třetí den bylo obchodování umožněno i veřejnosti. V 12 hodin následovalo samotné vyhlášení všech soutěží.

Celkově se veletrhu zúčastnilo 120 fiktivních firem. Byly zde firmy z Itálie, Rakouska, Belgie, Španělska, Bulharska, Rumunska a nově i Lucemburska.

V jednotlivých kategorií se naše firmy umístily následovně:
.
Kategorie stánek (49 zúčastněných fiktivních firem):

ŠAMANKA, s. r. o. obsadila 6. místo
JIZERAN, s. r. o. obsadil 17. místo

Kategorie katalog (48 zúčastněných firem):

ŠAMANKA, s .r o. obsazuje 25. - 26. místo
JIZERAN, s. r. o. obsazuje 35. - 47. místo

Kategorie prezentace firmy:

ŠAMANKA, s. r. o. obsazuje 2. místo
JIZERAN, s. r. o. obsazuje 24. - 25. místo

Kategorie ,,90 seconds in lift"(včetně zahraničních firem):

ŠAMANKA, s. r. o. obsazuje 26. místo
JIZERAN, s. r. o. obsazuje 23. místo

Ze stránky nejlepší výslovnosti si Denisa Demusová obhájila 1. místo.

Kategorie firma veletrhu (včetně zahraničních firem):

ŠAMANKA, s. r. o. se umístila na 9. místě
JIZERAN, s. r. o. se umístil na 36. - 38. místě

Po vyhlášení následoval úklid stanoviště.

Celkově nám veletrh předal dost zkušeností a zážitků. Procvičili jsme si mluvu v cizím jazyce a na vlastní kůži zažili vše, co k obchodování patří. Velké dík patří i našim profesorům Ing. Kateřině Šťastné, DiS a Ing. Michalu Šandorovi.
Adéla Bernatová 3.B