Exkurze 3. A do ČNB v Praze

čnb 1Úterý 12. února pro nás byl den, kdy jsme se jako už několikrát za dobu našeho dosavadního studia vydali do hlavního města Prahy. Tentokrát byl účel exkurze ekonomického charakteru. Návštěva České národní banky, tedy centrální banky naší země. Odjezd si každý zařizoval sám podle toho, jestli se chce déle vyspat nebo si udělat výlet. Povětšinou jsme volili dřívější vstávání a jeli jsme se unášet velkolepostí města Pražského. Oficiální sraz byl v 13.15 hodin před ČNB, kam všichni včas dorazili včetně pana profesora Šandora a paní profesorky Nevečeřalové, kteří s námi prohlídku absolvovali coby učitelský doprovod. Po projití bezpečnostními opatřeními, za účelem zjištění, zda nechceme banku vyloupit, se nás ujala jedna ze zaměstnankyň. Ta nás nejdříve uvedla do sálu, kde nám pustila dva krátké filmy převážně o historii ČNB. Poté nás zavedla do bývalého trezoru, který nyní slouží jako výstava. Zde nám ještě prohloubila znalosti o historii a prověřila nás kontrolními otázkami, které jsme správně zodpověděli. Mimo dějin jsme si mohli ověřit pravost našich peněz či dokladů nebo si zkusit zvednout zlatou cihlu.

Na závěr nás čekal kvíz, ze kterého si dva šťastní výherci odnesli, odměnou za správné odpovědi, rozdrcené bankovky v hodnotě 40 000 Kč. Věříme, že si svou výhru náležitě užijí. Po skončení exkurze se opět každý odebral domů po své ose způsobem, jakým uznal za vhodný. Myslím, že jsme si všichni tuto akci užili a utvrdili jsme si znalosti již nabyté z hodin ekonomiky.

Jakub Demel, 3. A