Den otevřených dveří - zájemci o studium

P1000182V sobotu 26. ledna 2019 proběhl na Obchodní akademii v Liberci tradiční Den otevřených dveří pro zájemce o studium. Po dobu konání si školu prohlédlo kolem 500 návštěvníků, mezi nimiž nechyběli i bývalý absolventi se svými dětmi :-). Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny studijní obory obchodní akademie, ekonomické lyceum a veřejnosprávní činnost. Během tohoto dne se rozdalo přes 180 informačních letáků. O možnost studovat na naší škole projevilo předběžný zájem na 120 žáků devátých tříd základních škol, ostatní tuto možnost zvažují.

Mezi nimi i rodiči převažoval zájem o informace k přijímacímu řízení, jehož kritéria jsou v záložce PRO UCHAZEČE.