Ekonomický tým junior 2018

Dne 3. - 4. prosince jsme navštívili město Písek za účelem reprezentovat naši školu v celostátní soutěži Ekonomický tým junior 2018. Dostali jsme se z těžkého prvního krajského kola, které jsme vyhráli. Tímto krokem jsme nereprezentovali jen naši školu, ale celý Liberecký kraj. Složení našeho týmu bylo: Lukáš Gerhardt, Jan Bártl, Adam Jákl, Jaroslav Šíma a Michal Šandor.

První den v Písku jsme se ubytovali v hotelu OtavArena. Následně jsme si šli projít jedno z nejstarších měst v ČR. Byl to takový odpočinkový den před bitvou, která se měla odehrávat následující den.

Druhý den probíhal tak, že jsme se ráno nasnídali a šli na zdejší obchodní akademii, kde se soutěž odehrávala. Začali jsme slavnostním zahájením, kde jsme se dozvěděli, jak bude soutěž probíhat. Soutěž se tedy skládala z tří částí:
1. část spočívala ve vypracování práce na zadané téma, které jsme zasílali před soutěží
2. test - skládal se z tří okruhů - ekonomika, účetnictví, právo
3. ústní prezentace, kdy nám bylo přiděleno téma a měli jsme 15 minut na přípravu. Následně jsme ji prezentaci představili před komisí.

Tohle vše jsme jsme museli stihnout do 12 hodin. Poté nás čekal oběd v místní jídelně. Následné čekání na výsledky bylo doplněno soutěží, která spočívala v tom, kdo napíše nejvíce slov na psacím stroji. Zúčastnil se Honza Bártl, ale bohužel byl poražen tamní paní profesorkou. Nakonec byla vyhlášena pouze tři místa, která jsme bohužel neobsadili. Z 13 týmů z celé České republiky jsme skončili na krásném 8. místě. Po skončení jsme se rozloučili a zamířili zpět domů.

Tato soutěž nám dala mnohé nové. Byl to zážitek, který nás porovnal, jak na tom jsme oproti ostatním týmům.

Adam Jákl, 4. A