Školní kolo německé olympiády – prosinec 2018

20181210 133831Blíží se čas vánoční, tak se tradičně v tomto čase scházíme, abychom otestovali znalosti našich žáků z německého jazyka. Nejinak tomu bylo i v pondělí 10.12. v odpoledních hodinách, kdy se sešlo rekordních 14 studentů z prvních a třetích ročníků u poslechového testu a následně konverzace z němčiny. Škoda, že studenti druhého ročníku letos chyběli. Dvojice profesorek Berglová a Šolcová připravily poslechová cvičení v úrovních A1 a A2 a pak se věnovaly studentům ve dvou kategoriích: bilingvní a nebilingví. Po sečtení všech bodů a poradě ohledně komunikačních kompetencí byli vyhlášeni vítězové v obou kategoriích:
Kategorie bilingvní: na prvním místě se stejně jako loni umístila Denisa Demusová ze třetího ročníku, druhé místo zaujal Kryštof Hauser z první C.
V kategorii nebilingvích je umístění následující:
1. místo QUANG THAI 3. A 2. místo Růžena JECHOVÁ 3.B 3. místo Šimon Brodský 1.C
dále se umístili: Kateřina Kellerová 3.B, Pavla Nevyhoštěná 1.A, Romana Kubášová 3.B, Anežka Procházková 3.A, Lucie Nováková 1.A, Jakub Demel a Tomáš Polyák ze 3.A a Nikola Píšová a Karel Růžička z 1.C
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům přejeme do okresního a krajského kola mnoho zdaru.

20181210 141627

20181210 140447

20181210 145248

20181210 144103

20181210 140056