1. místo v Účetní olympiádě pořádané VŠE Praha

Diplom-1Katedra finančního účetnictví a auditingu fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze vyhlásila letos již 8. ročník Účetní olympiády pro střední odborné školy a Obchodní akademie Liberec samozřejmě nemohla chybět.
Soutěž byla tento rok opět dvoukolová. První kolo probíhalo od začátku září do 9. listopadu a jeho náplní bylo zpracování účetnictví a následně i účetní závěrky fiktivní firmy podle zadání. Tohoto kola se účastnili studenti předmětu Účetní praktika ze 4.B.
Druhé kolo proběhlo 30.11. na VŠE v Praze a zúčastnili se ho Marek Barták, Petra Bažatová, Lucie Krupilová, Anna Šilhavá a Tereza Švecová. Našimi soupeři byli Obchodní akademie Praha - Holešovice a Obchodní akademie, střední škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno.
Toto kolo spočívalo ve zpracování 3 zadaných úkolů a následné prezentace jednoho z nich. Na jejich vypracování jsme měli 4 hodiny. Náš tým si vytáhl úkol číslo 3, a tak jsme šli prezentovat jako poslední. Prezentace spočívala v samotném představení našeho řešení a následném zodpovězení pokládavých otázek od našich soupeřů a hlavně odborné poroty v čele s doc. ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph.D.
Vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen bylo součástí sobotní Pedagogické konference. Na třetím místě se umístil tým z Holešovic, na druhém místě pak studenti z Brna. Obchodní akademie Liberec tak obhájila zlatou medaili z loňského roku.
Ještě bychom tímto chtěli poděkovat paní profesorce Berešové, která nás celou soutěží vedla a ani naše odmlouvání a neochota ji nezastavily dovést nás k vítězství.
Petra Bažatová, 4.B

Diplom-1

Před soutěží v pátek

  

Předávání cen v sobotu

 

Při prezentaci