Dotazníkové šetření - rodiče 2018/2019

parentsObchodní akademie Liberec v rámci podzimních třídních schůzek provedla již jedenáctým rokem opakované šetření. V dotazníku, který rodiče vyplňovali, byly otázky týkající se jejich názoru na činnost školy.

Výstupy z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 244 rodičů jsou uvedeny níže.

Dotazník